Image

Piotr Bławicki

Fotoreporter z ponad 20-letnim doświadczeniem. Laureat wielu nagród, w tym Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto, Newsreportaż, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Przez 12 lat pracował w Super Expressie, gdzie był szefem działu foto i agencji fotograficznej. Ma na koncie ponad 30 tysięcy opublikowanych zdjęć w polskich gazetach i czasopismach. Specjalizuje się w fotografii sportowej, sesjach, zdjęciach politycznych, medycznych i biznesowych.

Image

Patryk Karbowski

Absolwent Akademii Fotografii, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi im. Leona Schillera. Interesuje go głównie fotografia dokumentalna, za pomocą której opisuje zjawiska społeczne, występujące w otaczającej go rzeczywistości. Laureat wielu nagród, między innymi finalista nagrody Magnum Expression, Photolucida Critical Mass, Lucie Foundation Emerging Scholarship i New York Photo Festival. Jego prace prezentowane były na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, w tym na Fotofestiwalu w Łodzi, Encontros da Imagem w Bradze i na Kolga Tbilisi Photo. Artysta jest obecnie wykładowcą Akademii Fotografii w Warszawie.

Image

Łukasz Prokop

Współzałożyciel oraz wiceprezes Stacji Muranów, manager kultury, animator, mieszkaniec Muranowa, miłośnik Warszawy, organizator licznych wydarzeń kulturalnych. Odpowiedzialny za zarządzanie stowarzyszeniem oraz program kulturalny. Z zawodu politolog oraz technik organizacji reklamy. Z powołania działacz społeczny oraz członek kilku organizacji pozarządowych.
fot. Franek Mazur

Image

Agnieszka Małecka-Kwiatkowska

Adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego, prodziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu Podstaw Projektowania, Projektowania Krojów Pism oraz Grafiki Edytorskiej. Poza pracą na macierzystej uczelni i działalnością projektową brała udział w projektach z pogranicza sztuki i projektowania, warsztatach projektowych oraz projektach badawczych. Współautorka projektu www.theinsectsproject.eu badającego specyfikę typografii środkowoeuropejskiej.

Image

Radosław Mleczko

Image

Agnieszka Szczygielska

Absolwentka „Handlu zagranicznego” i „Badań społecznych i rynkowych” oraz studiów podyplomowych z zakresu komunikacji społecznej i mediów. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym kierownik Pracowni Promocji i Upowszechniania oraz główny wykonawca projektów dotyczących promowania bezpieczeństwa pracy, komunikacji społecznej oraz postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Autorka wielu artykułów i kilku poradników. Sportowiec-amator, kolekcjonerka życiowych historii, pasjonatka poznawania świata, także od kuchni. I fotografii.

Image

Tomasz Mosiński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych bhp na Politechnice Gdańskiej. Zawodowo realizuje swoją pasję w Korporacyjnej Służbie BHP w Grupie Polpharma. Organizator kilku konferencji i warsztatów w Polpharmie w ramach kampanii społecznych we współpracy z CIOP-PiB o tematyce bhp i ergonomii. Lubi bezpośredni kontakt z ludźmi, szkoli, edukuje i doradza z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Image

Andrzej Kalus

Inżynier górnik, absolwent wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności Technika Eksploatacji Złóż. W latach 1994 - 2003 pracował w Okręgowych Urzędach Górniczych w Sosnowcu i Krakowie na stanowisku nadinspektora, a od 2003 roku w Wyższym Urzędzie Górniczym, aktualnie w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia na stanowisku Głównego Specjalisty. Członek Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, członek komitetów technicznych PKN nr 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej, nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy i nr 275 ds. Techniki Zagrożeń w Górnictwie. Prywatnie interesuje się filmem i fotografią.

Image

Janusz Maria Tylman

Prof. dr hab. Janusz Maria Tylman – Kierownik Katedry Fotografii, od 1971 r. wykładowca na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Inicjator i autor programu nauczania stacjonarnych studiów magisterskich – specjalność fotografia uruchomionych w roku akademicki 2006/07. Współautor programu nauczania wznawianych w roku akademickim 2017/18 studiów niestacjonarnych II stopnia – specjalność fotografia.

Image

Angelika Markowska-Karolczuk

Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych strategii marketingowych i komunikacyjnych. Od 6 lat pracuje w Urzędzie Dozoru Technicznego gdzie koordynuje realizację kampanii prewencyjno-edukacyjnych UDT „Bezpieczeństwo – Twój Wybór”, których głównym celem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych. Absolwentka SGGW w Warszawie, którą ukończyła z tytułem doktora nauk zootechnicznych, szczęśliwa posiadaczka dyplomu Executive MBA (WSM w Warszawie). W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas pracy w Agencji Reklamowej, Domu Mediowym i Biurze Reklamy TVP oraz studiów podyplomowych Nowoczesna Promocja (SGH w Warszawie).

Image

Renata Górna

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych (Psychopedagogika) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania placówkami ochrony zdrowia i bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Od 17 lat związana zawodowo z centralą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jako radca ds. ochrony zdrowia i ochrony pracy oraz problematyki osób niepełnosprawnych. Uczestniczy jako ekspert i członek w pracach zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym i branżowym. Członek Rady Pomocy Społecznej V i VI kadencji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP IX i X kadencji, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Rady Zarządzającej Ośrodka CIOP-PIB w zakresie certyfikacji kompetencji osób, Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Laureatka Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (2016 r.). "

Image

Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z III sektorem. Współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych takich jak „Dobroczyńca Roku”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”. Członek Zarządu Fundacji Dobra Sieć, współtwórca portali: www.mojestypendium.pl, www.e-wolontariat.pl oraz kampanii „odkryj e-wolontariat”. Autor i współautor wielu publikacji. W 2011 odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Image

Marek Benio

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, od początku pracy zawodowej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują mobilność pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, politykę zatrudnienia, dialog społeczny i zarządzanie publiczne. Specjalizuje się w badaniach porównawczych systemów emerytalnych, a na gruncie prawa europejskiego, w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, honorowy członek Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, tutor, propagator debat oksfordzkich, organizator wielu konferencji, m.in. Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Image

Łukasz Guza

Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, wykładowca (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z DGP związany od 2005 r. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, rynku pracy, polityki prorodzinnej i społecznej. Laureat m.in. stypendium Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, specjalnej nagrody pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz nagrody „Konfederatka” przyznawanej przez Pracodawców RP. Wielokrotny laureat nagrody dziennikarskiej Głównego Inspektora Pracy.

Image

Magda Trubalska-Martyniuk

Historyk sztuki. Podwójna absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w ESADE Business School Universidad Ramon Llull w Barcelonie. Pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Kuratorka wystaw fotograficznych w Królikarni. Współpracowała m.in. z Klubem Twórców Reklamy, Radiem Zet, wydawnictwami Edipress i Axel Springer Polska oraz Círculo del Arte w Barcelonie. Współautorka bloga podróżniczego Antytrip.pl.

Image

Szymon Kiwerski

W latach 2001–2006 studiował na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Katedrze Komunikacji Wizualnej zrealizowany pod kierunkiem prof. Władysława Pluty. Od 2007 r. asystent w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej. W 2017 r. uzyskał stopień doktora. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym, animacją oraz fotografią cyfrową.

Image

ENCODE

Partner technologiczny wielu przedsięwzięć społecznych. Współpracuje m.in. z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przy programach „Działaj Lokalnie” i „Dobroczyńca Roku” oraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Centrum Jana Pawła II przy systemach stypendialnych. Filarem firmy jest dwójka przyjaciół ze studiów, którzy od ponad 13 latach wspólnie rozwijają swoje umiejętności w świecie IT i nakręcają wzajemnie swoją pasję programowania.

Image

Mirosław Bujko

Powieściopisarz, publicysta, librecista, wykładowca akademicki i trener biznesu. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, teorii narracji i wzorców narracyjnych. Były dyrektor kreatywny i copywriter w agencjach reklamowych. Figuruje w Księdze Tytanów Polskiej Reklamy. Były zastępca redaktora naczelnego periodyku "Media Polska" i kierownik literacki Teatru Wielkiego w Warszawie. Przez wiele lat pełnił funkcje wykładowcy, adiunkta, dziekana, szefa katedry i dyrektora specjalizacji kilku wyższych uczelni. Prowadzi własną sale sztuk walki ucząc IAIDO. W 2018 roku ukazała się jego najnowsza książka "Siła narracji marketingowej".

Image

Organizator konkursu

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, jednostka naukowo-badawcza, prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi predyspozycjami i możliwościami człowieka. Wykorzystuje ich wyniki tworząc rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy. Na podstawie wyników badań prowadzonych w przedsiębiorstwach wspiera pracodawców opracowując i wdrażając rozwiązania przygotowywane z myślą o ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa pracowników. Łącząc kompetencje przedstawicieli 7 Zakładów Naukowych realizuje działania kompleksowe, od diagnozy sytuacji pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii, na opracowaniu i wdrożeniu programu działań prewencyjnych kończąc. Realizuje także projekty promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym po pracowników w różnym wieku.

Image

Danuta Koradecka
PRZEWODNICZĄCA JURY KONKURSU

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Niemal całe życie zawodowe poświęciła pracy naukowej w Instytucie zaczynając od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zdobywając stopnie naukowe, do otrzymanego w 1989 r. tytułu naukowego profesora nauk medycznych. Jej działalność naukowa wiąże się z kształtowaniem warunków pracy spełniających niezbędne wymogi ochrony życia i zdrowia pracowników w różnych sektorach gospodarki. Autorka ponad 200 publikacji. Członkini komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (V-ce przewodnicząca), Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Inicjator konkursów plakatu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Image

Przemysław Czapliński

Historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań). Obszar zainteresowań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności. Autor ponad dziesięciu książek - ostatnio: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009) oraz Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (2011); Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa literatury polskiej przełomu XX i XXI wieku (2016).

fot. Danuta Węgiel

Image

Paweł Mońka

Dyrektor/ Pełnomocnik Zarządu ds. BHP. Zarządza obszarem bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria Gazownictwa, Wydziału Inżynierii Środowiska, Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji, CIOP-PIB Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, GFKM, Uniwersytet Gdański, AIX Marseille Universite – EXECUTIVE MBA. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, szkoleń, warsztatów międzynarodowych i krajowych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy w branży gazowniczej. Jego głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A. oraz w branży gazowniczej.

Image

Artur Uciński

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez CIOP-PIB. Od 2008 roku pracownik firmy Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania/Manager HSEQ/ (firmy będącej członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w przy CIOP-PIB). Za wdrożone rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy zdobył nagrody i wyróżnienia. Jego projekty realizowane są zarówno w Polsce jak i w Europie. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Image

Karolina Długosz

W swojej pracy łączy potrzeby organizacji pozarządowych i biznesu. To pogranicze uważa za swoje właściwe miejsce. Od 2011 r. na stanowisku Manager CSR w Capgemini Polska, gdzie między innymi realizuje program wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Doświadczenie zdobywała w NGO i międzynarodowych firmach współpracując z instytucjami I, II i III sektora. Uważa, że każdy sektor ma swoje poważne wady. Uwielbia jeździć na rowerze. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych na Collegium Civitas.

Image

Radosław Pych

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz WSZiA w Opolu (bhp). Prezesem Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Opolu.

Image

Barbara Głębicka-Giza

SWPS

Profesor Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa, filmoznawca i kulturoznawca, zainteresowana kulturoznawczymi aspektami filmu oraz piśmiennictwem filmowym i szeroko rozumianymi związkami filmu z literaturą. Członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Autorka książek: Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego (2007), Do filmu trafiłem przypadkiem. Z Jerzym Stefanem Stawińskim rozmawia Barbara Giza (2007), Jerzy Stefan Stawiński. Scenariusze filmowe (2009), Stawiński i wojna. Podróż autobiograficzna jako reprezentacja doświadczenia (2012), współredaktorka książek: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze (2008), Post - soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia (2011), Konrad Eberhardt (2013), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Polskie seriale telewizyjne (2014), Aleksander Jackiewicz (2015).

Image

Marek Szyryk

Mieszka i tworzy w Łodzi. Wykładowca akademicki w Szkole Filmowej w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Profesor sztuk filmowych, fotograf, kurator wystaw, okazjonalnie pisarz. Niestrudzony propagator fotografii. Jego osobista droga fotografii nosi cechy starego rzemiosła, w którym artysta nie tylko tworzył przedmioty, ale również dzięki sztuce doskonalił swoją osobowość. Często odwołuje się do japońskiej poezji haiku poprzez odkrywanie tego, co ulotne, przemijające, kruche, a zarazem odwieczne i piękne.

Image

Jacek Pawilonis

Z zawodu dziennikarz i redaktor, pracował m.in. w TVP, „Życiu Warszawy”, „Polska The Times” i „Newsweeku”. Brał udział w pracach nad projektami oraz wznowieniami gazet, m.in. „Puls Biznesu”, „Dobry Tydzień”. Zajmował się także promocją i reklamą, m.in. podczas pracy w ITI. Z ramienia Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i jurorem w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach (obecnie Olimpiada Wiedzy o Mediach). Pracownik Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Image

Elżbieta Kiełczykowska

Graficzka – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonywała prace projektowe m.in. dla: Królikarnii, Muzeum Literatury w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji GESSEL dla MNW, Biblioteki Polskiej w Paryżu. Książki jej projektu otrzymywały nagrody w Polsce i za granicą. Współautorka koncepcji graficznej kwartalnika „Twój Kurier Ilustrowany – O!ZNAKI PRACY”.

Image

Karolina Zarębska

Od urodzenia mieszka w Kłobucku. Z wykształcenia archiwista oraz fototechnik. Od zawsze aktywna społecznie. Były wiceprezes lokalnego stowarzyszenia odpowiedzialnego za organizację różnego typu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, w tym inicjatywy darmowego kina w odnowionym budynku strzelnicy, dążącego do budowy skateparku w Kłobucku. Współorganizator wydarzeń charytatywnych. Współautorka filmów takich jak: „Życie”, „Paweł”, „Mistrz”. Laureatka filmowych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Za film pt. „Mistrz” wraz z Maciejem Kotasinskim otrzymała Grand Prix w pierwszej edycji konkursu Oznaki Pracy. Zainteresowania – muzyka, film i polityka.

Image

Maciej Kotasiński

Rodowity kłobucczanin. Z wykształcenia jest politologiem. W 2016 i 2017 roku za działalność kulturalną i charytatywną nominowany do nagrody Człowiek Roku Dziennika Zachodniego. Współautor filmów takich jak: „Życie”, „Paweł”, „Mistrz”. Muzyk amator, autor muzyki do filmu „Paweł”, oraz zwiastuna filmu „Mistrz”. Laureat wielu wyróżnień i nagród w konkursach filmowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Z chęcią angażuje się w różne akcje społeczne. Współorganizator wydarzeń charytatywnych. Laureat nagrody Grand Prix pierwszej edycji konkursu filmowego Oznaki pracy. Miłośnik dobrego kina oraz rock & rolla.

Image

Elzbieta Kutyba

Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska Lumileds Poland S.A. Absolwentka Studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Współtwórca autorskiego programu bezpieczeństwa ZERO WYPADKÓW Pabianice. Wdrażanie programu BBS - obserwacji zachowań niebezpiecznych na stanowiskach pracy. Opiekun Ratowników Przedmedczynych. Od początku pracy w Lumileds (wcześniej Philips) promotor działań wspierających budowanie kultury bezpieczeństwa.

Image

Łukasz Agaciński

Kierownik Działu BHP i Koordynacji Prewencji w Grupie Kapitałowej – Główny Specjalista BHP PKN ORLEN S.A. Pracę rozpoczął w 2003 r. na stanowisku Spawalnika przy budowie zbiornika na ropę naftową o pojemności 100 000m3. Od roku 2007 pracuje w Biurze BHP PKN ORLEN S.A., kolejno jako Inspektor ds. analiz zagrożeń i oceny bezpieczeństwa, specjalista bezpieczeństwa procesowego, specjalista koordynator prewencji bhp i p.poż w regionach i grupie kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz Kierownik Działu Koordynacji Prewencji BHP i P.Poż w Regionach i Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej o kierunku Technologii Chemicznej oraz kilku studiów podyplomowych związanych z bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy, zakładów chemicznych i zarządzania obrotem substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi. Wykładowca przedmiotu Bezpieczeństwo Techniczne na kierunku Technologia Chemiczna w Politechnice Warszawskiej. Piastuje także funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.