Image

Łukasz Prokop

Współzałożyciel oraz wiceprezes Stacji Muranów, manager kultury, animator, mieszkaniec Muranowa, miłośnik Warszawy, organizator licznych wydarzeń kulturalnych. Odpowiedzialny za zarządzanie stowarzyszeniem oraz program kulturalny. Z zawodu politolog oraz technik organizacji reklamy. Z powołania działacz społeczny oraz członek kilku organizacji pozarządowych.
fot. Franek Mazur

Image

Piotr Muschalik

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artysta fotografik, absolwent katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1993 u prof Tomasza Jury). Kierownik w Pracowni Fotografii i profesor nadzwyczajny na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Zajmuje się fotografią kreacyjną i dokumentalną. Tworzy cykle fotograficzne. Interesuje go fotografia jako medium plastyczne, które jest polem eksperymentów formalnych i warsztatowych. Czerpie inspiracje z klasycznej fotografii, próbując wzbogacić ją o nowe formy graficzne. W warstwie znaczeniowej odnoszą się one do szeroko pojętego egzystencjalizmu. Jest autorem wydawnictw albumowych i katalogów o Śląsku. Współpracował z Lechem Majewskim przy filmach "Krew poety" i "Młyn i krzyż".
Jest autorem wielu wystaw, albumów i projektów dydaktycznych. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą.

Image

Radosław Mleczko

Image

Agnieszka Szczygielska


Kieruje Ośrodkiem Promocji i Wdrażania w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Prowadzi projekty dotyczące promowania bezpieczeństwa pracy, komunikacji społecznej oraz zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy.
Kuratorka konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy. Autorka artykułów i poradników.
Prywatnie sportowiec-amator, kolekcjonerka życiowych historii, pasjonatka poznawania świata, także od kuchni. I fotografii.
www.instagram.com/szczygielskaaga/

Image

Tomasz Mosiński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych bhp na Politechnice Gdańskiej. Zawodowo realizuje swoją pasję w Korporacyjnej Służbie BHP w Grupie Polpharma. Organizator kilku konferencji i warsztatów w Polpharmie w ramach kampanii społecznych we współpracy z CIOP-PiB o tematyce bhp i ergonomii. Lubi bezpośredni kontakt z ludźmi, szkoli, edukuje i doradza z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Image

Rafał Kurs

Wyższy Urząd Górniczy

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od lat związany z nadzorem górniczym. Początkowo jako nadinspektor w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach, aktualnie główny specjalista w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Image

Angelika Markowska-Karolczuk

Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych strategii marketingowych i komunikacyjnych. Od 6 lat pracuje w Urzędzie Dozoru Technicznego gdzie koordynuje realizację kampanii prewencyjno-edukacyjnych UDT „Bezpieczeństwo – Twój Wybór”, których głównym celem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych. Absolwentka SGGW w Warszawie, którą ukończyła z tytułem doktora nauk zootechnicznych, szczęśliwa posiadaczka dyplomu Executive MBA (WSM w Warszawie). W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas pracy w Agencji Reklamowej, Domu Mediowym i Biurze Reklamy TVP oraz studiów podyplomowych Nowoczesna Promocja (SGH w Warszawie).

Image

Renata Górna

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych (Psychopedagogika) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania placówkami ochrony zdrowia i bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Od 17 lat związana zawodowo z centralą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jako radca ds. ochrony zdrowia i ochrony pracy oraz problematyki osób niepełnosprawnych. Uczestniczy jako ekspert i członek w pracach zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym i branżowym. Członek m.in. Rady Pomocy Społecznej V i VI kadencji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP IX i X kadencji, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Laureatka Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (2016 r.).

Image

Łukasz Guza

Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, wykładowca (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z DGP związany od 2005 r. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, rynku pracy, polityki prorodzinnej i społecznej. Laureat m.in. stypendium Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, specjalnej nagrody pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz nagrody „Konfederatka” przyznawanej przez Pracodawców RP. Wielokrotny laureat nagrody dziennikarskiej Głównego Inspektora Pracy.

Image

ENCODE

Partner technologiczny wielu przedsięwzięć społecznych. Współpracuje m.in. z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przy programach „Działaj Lokalnie” i „Dobroczyńca Roku” oraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Centrum Jana Pawła II przy systemach stypendialnych. Filarem firmy jest dwójka przyjaciół ze studiów, którzy od ponad 13 latach wspólnie rozwijają swoje umiejętności w świecie IT i nakręcają wzajemnie swoją pasję programowania.

Image

Organizator konkursu

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, jednostka naukowo-badawcza, prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi predyspozycjami i możliwościami człowieka. Wykorzystuje ich wyniki tworząc rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy. Na podstawie wyników badań prowadzonych w przedsiębiorstwach wspiera pracodawców opracowując i wdrażając rozwiązania przygotowywane z myślą o ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa pracowników. Łącząc kompetencje przedstawicieli 7 Zakładów Naukowych realizuje działania kompleksowe, od diagnozy sytuacji pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii, na opracowaniu i wdrożeniu programu działań prewencyjnych kończąc. Realizuje także projekty promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym po pracowników w różnym wieku.

Image

Danuta Koradecka
PRZEWODNICZĄCA JURY KONKURSU

Członek Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Niemal całe życie zawodowe poświęciła pracy naukowej w Instytucie zaczynając od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zdobywając stopnie naukowe, do otrzymanego w 1989 r. tytułu naukowego profesora nauk medycznych. Jej działalność naukowa wiąże się z kształtowaniem warunków pracy spełniających niezbędne wymogi ochrony życia i zdrowia pracowników w różnych sektorach gospodarki. Autorka ponad 200 publikacji. Członkini komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (V-ce przewodnicząca), Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Inicjator konkursów plakatu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Image

Bartosz Gaca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wicedyrektor w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z wykształcenia administratywista, audytor i project manager.
Od 12 lat związany zawodowo z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przez wiele lat zajmował się tematyką świadczeń emerytalno-rentowych, a od 2019 r. nadzoruje obszar prewencji w zakresie programu dofinansowania działań płatników składek skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz w zakresie zarządzania wiedzą w tym w obszarze. Poza płaszczyzną merytorycznej działalności zawodowej interesuje się problematyką nowoczesnego zarządzania i nadzoru w sektorze publicznym, za co został wyróżniony m.in. w finale konkursu Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych (2019).
Pasjonat podróży, fotografowania i sztuk wizualnych.

Image

Paweł Mońka

Dyrektor/ Pełnomocnik Zarządu ds. BHP. Zarządza obszarem bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria Gazownictwa, Wydziału Inżynierii Środowiska, Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji, CIOP-PIB Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, GFKM, Uniwersytet Gdański, AIX Marseille Universite – EXECUTIVE MBA. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, szkoleń, warsztatów międzynarodowych i krajowych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy w branży gazowniczej. Jego głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A. oraz w branży gazowniczej.

Image

Artur Uciński

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez CIOP-PIB. Od 2008 roku pracownik firmy Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania/Manager HSEQ/ (firmy będącej członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w przy CIOP-PIB). Za wdrożone rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy zdobył nagrody i wyróżnienia. Jego projekty realizowane są zarówno w Polsce jak i w Europie. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Image

Radosław Pych

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz WSZiA w Opolu (bhp). Wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Prezes Oddziału OSPSBHP w Opolu. Członek Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Zawodowo związany z lokalnymi firmami w branży budowlanej i energetycznej. Prywatnie pasjonat górskich wędrówek i historii II wojny światowej. - Fot. Przemysław Romanowski

Image

Anna Gondek-Grodkiewicz

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Fotografka. Laureatka Grand Press Photo 2017 (I nagroda w kategorii Życie Codzienne - Fotoreportaż). Wykładowczyni fotografii w Katedrze Grafiki Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu.
Jej prace publikowane były m.in. w National Geographic Polska, Newsweeku, The Times Polska, Gazecie Wyborczej, Wysokich Obcasach i Gali, jak również w prestiżowej publikacji PRESS „15 lat Grand Press Photo”.
Mieszkała i pracowała w Polsce, Australii i Hiszpanii. Z aparatem przemierzyła pół świata realizując tematy fotograficzne wśród Indian Kuna Yala zamieszkujących wyspy archipelagu San Blas na Morzu Karaibskim, eksplorując tradycje w kulturze Ameryki Centralnej (Panama, Kostaryka, Nikaragua, Salwador), docierając do kultów Tajlandii.
W 2018/2019 uczestniczyła w Master Class Workshop prestiżowych agencji fotograficznych: VII Photo Agency oraz Magnum Photos.
Interesuje się psychologią, antropologią i muzyką.
ww.annagondek.com

Image

Elżbieta Kiełczykowska

Graficzka – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonywała prace projektowe m.in. dla: Królikarnii, Muzeum Literatury w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji GESSEL dla MNW, Biblioteki Polskiej w Paryżu. Książki jej projektu otrzymywały nagrody w Polsce i za granicą. Współautorka koncepcji graficznej kwartalnika „Twój Kurier Ilustrowany – O!ZNAKI PRACY”.

Image

Karolina Zarębska

Od urodzenia mieszka w Kłobucku. Z wykształcenia archiwista oraz fototechnik. Od zawsze aktywna społecznie. Była wiceprezes lokalnego stowarzyszenia odpowiedzialnego za organizację różnego typu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, w tym inicjatywy darmowego kina w odnowionym budynku strzelnicy, dążącego do budowy skateparku w Kłobucku. Współorganizator wydarzeń charytatywnych. Współautorka filmów takich jak: „Życie”, „Paweł”, „Mistrz”. Laureatka filmowych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Za film pt. „Mistrz” wraz z Maciejem Kotasinskim otrzymała Grand Prix w pierwszej edycji konkursu Oznaki Pracy. Zainteresowania – muzyka, film i polityka.

Image

Maciej Kotasiński

Rodowity kłobucczanin. Z wykształcenia jest politologiem. W 2016 i 2017 roku za działalność kulturalną i charytatywną nominowany do nagrody Człowiek Roku Dziennika Zachodniego. Współautor filmów takich jak: „Życie”, „Paweł”, „Mistrz”. Muzyk amator, autor muzyki do filmu „Paweł”, oraz zwiastuna filmu „Mistrz”. Laureat wielu wyróżnień i nagród w konkursach filmowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Z chęcią angażuje się w różne akcje społeczne. Współorganizator wydarzeń charytatywnych. Laureat nagrody Grand Prix pierwszej edycji konkursu filmowego Oznaki pracy. Miłośnik dobrego kina oraz rock & rolla.

Image

Aneta Jas

CRH Materials Polska Sp. z o.o.

Dyrektor ds. BHP na Polskę w CRH Materials Polska Sp. z o.o. Od 16 lat pracuje w przemyśle materiałów budowlanych, a od 2010 roku związana zawodowo ze spółkami grupy CRH w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Doskonalenia Procesów. Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa (BHP). Członek zespołu bhp przy EuLA (European Lime Association). Zaangażowana we wdrażanie inicjatyw doskonalących kulturę organizacji takich jak np. program bezpieczeństwa behawioralnego, Diamentowe Zasady Bezpieczeństwa, BHP przy kawie, Lean Management, biuletyn firmowy, wellbeing itp. Prywatnie interesuje się behawiorystyką kotów.

Image

Dariusz Korczak

Państwowa Inspekcja Pracy

Z wykształcenia socjolog i ekonomista. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach badania rynku i opinii publicznej - GfK Polonia oraz Ipsos Polska. Od 2005 r. zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Aktualnie, jako główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP, zajmuje się planowaniem i koordynacją kampanii medialnych z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy, a także organizacją badań efektywności realizowanych działań promocyjnych.

Image

Aleksandra Stawicka

Lumileds Poland S.A.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu BHP Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Od ponad 10 lat związana z zawodem, głównie w międzynarodowych firmach, głównie branży produkcyjnej. Obecnie Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w Lumileds Poland S.A. w Pabianicach.

Image

Adrian Norbert Cuper

Akademia Fotografii

Urodzony - 1988. Fotografią zajmuje się od 2010 r. Specjalizuje się w fotografii portretowej i analogowej. Wykładowca Akademii Fotografii w Warszawie. Pisze felietony, a także produkuje sesje zdjęciowe dla czasopism i portali branżowych, jak Digital Camera Polska czy Fotopolis.pl Fotografował i produkował sesje zdjęciowe m.in. dla Empik, DUKA, Medicover, Adrenaltika, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Na każdym kroku stara się popularyzować fotografię - współorganizuje spacery fotograficzne po Warszawie promujące fotografię analogową i uliczną we współpracy ze Światłoczułe.com, Lomography, Kodak. Prowadzi kanał na YouTube promujący fotografię analogową.
Współzałożyciel i edytor wykonawczy Whattaroll Magazine - magazynu promującego tradycyjne techniki fotograficzne.

Image

Katarzyna Siemienkiewicz

Pracodawcy RP

Ekspert ds. Prawa Pracy. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w wymiarze sprawiedliwości oraz fundacjach i stowarzyszeniach świadczących poradnictwo prawne pro bono. Doktorantka WPiA UKSW, rozprawę doktorską przygotowuje z pogranicza zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla studentów prawa. W Centrum Monitoringu Legislacji zajmuje się prawem pracy. Jest także Sekretarzem Platformy HR Pracodawców RP.