O!ZNAKI PRACY
Image

Piotr Bławicki

Fotoreporter z ponad 20-letnim doświadczeniem. Laureat wielu nagród, w tym Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto, Newsreportaż, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Przez 12 lat pracował w Super Expressie, gdzie był szefem działu foto i agencji fotograficznej. Ma na koncie ponad 30 tysięcy opublikowanych zdjęć w polskich gazetach i czasopismach. Specjalizuje się w fotografii sportowej, sesjach, zdjęciach politycznych, medycznych i biznesowych.

Image

Patryk Karbowski

Absolwent Akademii Fotografii, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi im. Leona Schillera. Interesuje go głównie fotografia dokumentalna, za pomocą której opisuje zjawiska społeczne, występujące w otaczającej go rzeczywistości. Laureat wielu nagród, między innymi finalista nagrody Magnum Expression, Photolucida Critical Mass, Lucie Foundation Emerging Scholarship i New York Photo Festival. Jego prace prezentowane były na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, w tym na Fotofestiwalu w Łodzi, Encontros da Imagem w Bradze i na Kolga Tbilisi Photo. Artysta jest obecnie wykładowcą Akademii Fotografii w Warszawie.

Image

Łukasz Prokop

Współzałożyciel oraz wiceprezes Stacji Muranów, manager kultury, animator, mieszkaniec Muranowa, miłośnik Warszawy, organizator licznych wydarzeń kulturalnych. Odpowiedzialny za zarządzanie stowarzyszeniem oraz program kulturalny. Z zawodu politolog oraz technik organizacji reklamy. Z powołania działacz społeczny oraz członek kilku organizacji pozarządowych.
fot. Franek Mazur

Image

Jacek Owczarek

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Od 1999 r. pracuje w Philips Lighting Pabianice S.A. na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych w obszarze jakości i systemów zarządzania. Obecnie w Lumileds Poland S.A. na stanowisku kierownika ds. systemów i bezpieczeństwa, odpowiedzialny za systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska i bezpieczeństwem biznesu. Od wielu lat zaangażowany w zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dotyczące systemów zarządzania organizacjami.

Image

Agnieszka Małecka-Kwiatkowska

Adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego, prodziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu Podstaw Projektowania, Projektowania Krojów Pism oraz Grafiki Edytorskiej. Poza pracą na macierzystej uczelni i działalnością projektową brała udział w projektach z pogranicza sztuki i projektowania, warsztatach projektowych oraz projektach badawczych. Współautorka projektu www.theinsectsproject.eu badającego specyfikę typografii środkowoeuropejskiej.

Image

Radosław Mleczko

Image

Agnieszka Szczygielska

Absolwentka „Handlu zagranicznego” i „Badań społecznych i rynkowych” oraz studiów podyplomowych z zakresu komunikacji społecznej i mediów. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym główny wykonawca projektów dotyczących promowania bezpieczeństwa pracy, komunikacji społecznej, postaw wobec bezpieczeństwa pracy oraz behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy. Autorka wielu artykułów i kilku poradników. Współautorka projektu wdrożonego w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., wyróżnionego nagrodą II stopnia w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Sportowiec-amator, kolekcjonerka życiowych historii, pasjonatka poznawania świata, także od kuchni. I fotografii.

Image

Ewelina Smoktunowicz

Adiunkt na Wydziale Psychologii przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące psychologii zdrowia w pracy. Szczególnie interesują ją konsekwencje łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, zjawisko wypalenia zawodowego oraz wykorzystywanie nowych technologii w radzeniu sobie ze stresem w pracy. Publikuje w międzynarodowych czasopismach branżowych, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dba o popularyzację wyników swoich badań.

Image

Tomasz Mosiński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych bhp na Politechnice Gdańskiej. Zawodowo realizuje swoją pasję w Korporacyjnej Służbie BHP w Grupie Polpharma. Organizator kilku konferencji i warsztatów w Polpharmie w ramach kampanii społecznych we współpracy z CIOP-PiB o tematyce bhp i ergonomii. Lubi bezpośredni kontakt z ludźmi, szkoli, edukuje i doradza z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Image

Andrzej Kalus

Wyższy Urząd Górniczy

Image

Grzegorz Szałas

Główny Specjalista ds. BHP i inspektor ochrony ppoż. Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Wykładowca tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i prawa pracy. Członek Zarządu Głównego oraz oddziału radomskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pasjonat tworzenia nowego podejścia do bezpieczeństwa pracy. Organizator praktycznych szkoleń bhp, ppoż. i udzielania pierwszej pomocy. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z ludźmi. Twórca niekonwencjonalnych szkoleń w konwencji escape room.

Image

Janusz Maria Tylman

Prof. dr hab. Janusz Maria Tylman – Kierownik Katedry Fotografii, od 1971 r. wykładowca na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Inicjator i autor programu nauczania stacjonarnych studiów magisterskich – specjalność fotografia uruchomionych w roku akademicki 2006/07. Współautor programu nauczania wznawianych w roku akademickim 2017/18 studiów niestacjonarnych II stopnia – specjalność fotografia.

Image

Agnieszka Ulrich

Absolwentka "Zarządzania" Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła także studia podyplomowe "Komunikacja w biznesie" w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Z Urzędem Dozoru Technicznego związana od 2012 r. Wcześniej odpowiadała za obsługę klienta w instytucjach sektora bankowego. Obecnie zajmuje się komunikacją zewnętrzną, odpowiada m.in. za koordynowanie działań w ramach kampanii prewencyjno-edukacyjnych UDT „Bezpieczeństwo – Twój Wybór”, których głównym celem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych oraz propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa.

Image

Renata Górna

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych (Psychopedagogika) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania placówkami ochrony zdrowia i bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Od 17 lat związana zawodowo z centralą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jako radca ds. ochrony zdrowia i ochrony pracy oraz problematyki osób niepełnosprawnych. Uczestniczy jako ekspert i członek w pracach zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym i branżowym. Członek Rady Pomocy Społecznej V i VI kadencji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP IX i X kadencji, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Rady Zarządzającej Ośrodka CIOP-PIB w zakresie certyfikacji kompetencji osób, Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Laureatka Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (2016 r.). "

Image

Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z III sektorem. Współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych takich jak „Dobroczyńca Roku”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”. Członek Zarządu Fundacji Dobra Sieć, współtwórca portali: www.mojestypendium.pl, www.e-wolontariat.pl oraz kampanii „odkryj e-wolontariat”. Autor i współautor wielu publikacji. W 2011 odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Image

Marek Benio

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, od początku pracy zawodowej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują mobilność pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, politykę zatrudnienia, dialog społeczny i zarządzanie publiczne. Specjalizuje się w badaniach porównawczych systemów emerytalnych, a na gruncie prawa europejskiego, w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, honorowy członek Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, tutor, propagator debat oksfordzkich, organizator wielu konferencji, m.in. Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Image

Aleksandra Belina

Osoba z wieloletnim zaangażowaniem w działalność organizacji pozarządowych w roli trenera, koordynatora, mentora oraz wolontariusza. Z wykształcenia socjolog (socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja: organizacje pozarządowe, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Instytucie Socjologii UW) i andragog (studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym UW, na ścieżce specjalizacyjnej: edukacja pozaformalna - prowadzenie szkoleń). Dotychczas przeprowadziła ponad 150 godzin szkoleniowych, głównie z młodzieżą w wieku 13-25 lat oraz koordynowała kilka projektów krajowych i międzynarodowych. Od 2016 roku związana z Fundacją Dobra Sieć, koordynując program Moje Stypendium. Praca z ludźmi oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna stanowi dla niej największe źródło satysfakcji.

Image

Łukasz Guza

Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, wykładowca (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z DGP związany od 2005 r. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, rynku pracy, polityki prorodzinnej i społecznej. Laureat m.in. stypendium Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, specjalnej nagrody pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz nagrody „Konfederatka” przyznawanej przez Pracodawców RP. Wielokrotny laureat nagrody dziennikarskiej Głównego Inspektora Pracy.

Image

Iwona Wyciechowska

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zainteresowania badawcze związane ze współczesnymi migracjami międzynarodowymi, problemami społecznymi współczesnego świata, syndromem Innego i procesami gettoizacji we współczesnym świecie, kulturą współczesnej Polski, geografią polityczną i geografią gospodarczą świata, mocarstwowością, procesami globalizacyjnymi we współczesnym świecie. W latach 2006 - 2008 Pełnomocnik Rektora UW ds. Akademickiego Radia Kampus. Od 2006 r. członek Rady Programowej tego radia, a od początku 2013 roku przewodnicząca Rady Programowej. W ARK nagrała 75 autorskich audycji (felietonów i wywiadów) pt. „Człowiek we współczesnym świecie”. W latach 2014 - 2016 współpracownik Polskiego Radia i prowadząca w radiowej Czwórce. Juror w 7 edycji Międzynarodowego festiwalu filmów dokumentalnych HumanDoc 2016.

Image

Kamila Radzimińska-Arczak

Bibliotekarka, działaczka społeczna, trenerka. Na co dzień pracuje w Bibliotece Planecie 11 w Olsztynie. Laureatka Nagrody Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Biblioteka to dla niej przestrzeń do wspólnych i wartościowych działań, ale także dobrej zabawy. Zwolenniczka łączenia edukacji z rozrywką. W swej pracy urzeczywistnia ideę uczestnictwa młodzieży. Prywatnie miłośniczka dzikiej przyrody.

Image

Magda Trubalska-Martyniuk

Historyk sztuki. Podwójna absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w ESADE Business School Universidad Ramon Llull w Barcelonie. Pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Kuratorka wystaw fotograficznych w Królikarni. Współpracowała m.in. z Klubem Twórców Reklamy, Radiem Zet, wydawnictwami Edipress i Axel Springer Polska oraz Círculo del Arte w Barcelonie. Współautorka bloga podróżniczego Antytrip.pl.

Image

Szymon Kiwerski

W latach 2001–2006 studiował na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Katedrze Komunikacji Wizualnej zrealizowany pod kierunkiem prof. Władysława Pluty. Od 2007 r. asystent w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej. W 2017 r. uzyskał stopień doktora. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym, animacją oraz fotografią cyfrową.

Image

ENCODE

Partner technologiczny wielu przedsięwzięć społecznych. Współpracuje m.in. z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przy programach „Działaj Lokalnie” i „Dobroczyńca Roku” oraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Centrum Jana Pawła II przy systemach stypendialnych. Filarem firmy jest dwójka przyjaciół ze studiów, którzy od ponad 13 latach wspólnie rozwijają swoje umiejętności w świecie IT i nakręcają wzajemnie swoją pasję programowania.

Image

Mirosław Bujko

Powieściopisarz, publicysta, librecista, wykładowca akademicki i trener biznesu. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, teorii narracji i wzorców narracyjnych. Były dyrektor kreatywny i copywriter w agencjach reklamowych. Figuruje w Księdze Tytanów Polskiej Reklamy. Były zastępca redaktora naczelnego periodyku "Media Polska" i kierownik literacki Teatru Wielkiego w Warszawie. Przez wiele lat pełnił funkcje wykładowcy, adiunkta, dziekana, szefa katedry i dyrektora specjalizacji kilku wyższych uczelni. Prowadzi własną sale sztuk walki ucząc IAIDO.

Image

Organizator konkursu

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, jednostka naukowo-badawcza, prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi predyspozycjami i możliwościami człowieka. Wykorzystuje ich wyniki tworząc rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy. Na podstawie wyników badań prowadzonych w przedsiębiorstwach wspiera pracodawców opracowując i wdrażając rozwiązania przygotowywane z myślą o ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa pracowników. Łącząc kompetencje przedstawicieli 7 Zakładów Naukowych realizuje działania kompleksowe, od diagnozy sytuacji pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii, na opracowaniu i wdrożeniu programu działań prewencyjnych kończąc. Realizuje także projekty promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym po pracowników w różnym wieku.

Image

Danuta Koradecka
PRZEWODNICZĄCA JURY KONKURSU

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Niemal całe życie zawodowe poświęciła pracy naukowej w Instytucie zaczynając od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zdobywając stopnie naukowe, do otrzymanego w 1989 r. tytułu naukowego profesora nauk medycznych. Jej działalność naukowa wiąże się z kształtowaniem warunków pracy spełniających niezbędne wymogi ochrony życia i zdrowia pracowników w różnych sektorach gospodarki. Autorka ponad 200 publikacji. Członkini komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (V-ce przewodnicząca), Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Inicjator konkursów plakatu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Image

Przemysław Czapliński

Historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań). Obszar zainteresowań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności. Autor ponad dziesięciu książek - ostatnio: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009) oraz Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (2011); Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa literatury polskiej przełomu XX i XXI wieku (2016).

fot. Danuta Węgiel

Image

Marta Bil ­Witkowska

Naczelnik Wydziału Prewencji w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Image

Paweł Mońka

Dyrektor/ Pełnomocnik Zarządu ds. BHP. Zarządza obszarem bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria Gazownictwa, Wydziału Inżynierii Środowiska, Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji, CIOP-PIB Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, GFKM, Uniwersytet Gdański, AIX Marseille Universite – EXECUTIVE MBA. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, szkoleń, warsztatów międzynarodowych i krajowych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy w branży gazowniczej. Jego głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A. oraz w branży gazowniczej.

"Korpo Voice" to jedyna ogólnopolska i bezpłatna gazeta dla pracowników korporacji. Miesięcznik jest rozdawany pracownikom korporacji w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. "Korpo Voice" to gazeta, w której dziennikarzami są bezpośrednio pracownicy największych korporacji w Polsce, którzy po godzinach pracy chcąc sobie ulżyć opisują to co tak naprawdę dzieje się za błękitnymi szybami biurowców.

„Bezpieczeństwo Pracy” jest miesięcznikiem, który prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.